Arka Locus

Zakładanie podmiotu medycznego

Rozpoczęcie działalności Podmiotu Leczniczego wymaga od właściciela podmiotu wykonania szeregu czynności poczynając od tych prawno-formalnych, poprzez narzędzia procesy i procedury na technicznych kończąc. Jestem specjalistą w tej dziedzinie i chętnie przeprowadzę Twoją firmę przez ten proces

Poniżej przedstawiam wykaz podstawowych czynności niezbędnych do rejestracji i funkcjonowania Podmiotu Leczniczego zgodnie z wymogami ustawowymi i stosownymi rozporządzeniami, przez które mogę przeprowadzić Twoją firmę:

 1. Audyt pomieszczeń pod względem wymogów ustawowych przewidzianych dla podmiotów leczniczych.
 2. Pomoc w uzyskaniu specjalnego (14 znakowego) numeru REGON dla Podmiotu Leczniczego.
 3. Pomoc w przygotowaniu schematu organizacyjnego Podmiotu zgodnie z wymogami ustawy ze szczególnym uwzględnieniem: (rodzajów działalności leczniczej, przypisanie kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia, dziedzin medycyny i specjalności komórek organizacyjnych).
 4. Przygotowanie zgłoszenia Podmiotu do RPWDL.
 5. Przygotowanie regulaminu Podmiotu Leczniczego.
 6. Przygotowanie regulamin RODO.
 7. Doradztwo w zakresie obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu.
 8. Pomoc w podpisaniu obowiązkowej umowy na odbiór odpadów medycznych BDO.
 9. Pomoc w wygenerowaniu certyfikatów P1 niezbędnych do konfiguracji systemów informatycznych pomiotu z systemami NFZ, ZUS.
 10. Przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu podmiotu (druki skierowań, zapotrzebowani, zgód pacjentów na zabiegi i terapie.
 11. Przygotowanie wzorów pieczątek dla podmiotu spełniających wymogi ustawodawcy.
 12. Przygotowanie zakresu obowiązków dla Kierownika Podmiotu Medycznego
 13. Skonfigurowanie podmiotu z systemami zewnętrznych dostawców: rejestry usług medycznych i rehabilitacyjnych, Platforma P1 (e-recepty, e-skierowania, e-ZLA, e-WUŚ), inni dostawcy tj. ZnanyLekarz, Kliniki.pl itp.
 14. Inne niezbędne czynności.

Jest to dość obszerny i skomplikowany obszar, przez który pomogę przeprowadzić Twoją firmę bez zbędnej zwłoki i nadmiernych kosztów. Zapraszam do kontaktu.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.