...
Arka Locus
Logo google widok

Skąd wzięła się nazwa Google

“W 1996 roku Larry Page i Sergey Brin, twórcy wyszukiwarki, która miała w przyszłości zdominować internet, używali nazwy BackRub. Podczas burzy mózgów na Uniwersytecie Stanforda padła propozycja Googolplex i krótsza kontrpropozycja: Googol. Oba  słowa oznaczają ogromne liczby (googol to jedynka ze 100 zerami,  googolplex – jedynka z googolem zer).”

Istnieją różne wersje historii, jak googol zamienił się w Google: był wynikiem zabawy słowami albo błędem popełnionym przez studenta biorącego udział w burzy mózgów Seana Andersona, podczas sprawdzania dostępności domeny. Domena googol.com była już zajęta, a google.com tak się spodobała twórcom wyszukiwarki, że kilka godzin później ją zarejestrowali.

Źródło: www.google.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.